Eigenlijk is Tejatergroep "Stareleech" voortgekomen uit een dorpsconflict in Oud-Caberg.

In de eerste helft van de 90-er jaren ontstond in Oud-Caberg behoorlijke heisa over bouwplannen van de gemeente Maastricht in die wijk. Het gonsde van de geruchten over de bebouwing van het Lanakerveld en ook het Moletteplein, het "Vriethof" van Oud-Caberg, zou worden bebouwd.

De zeer actieve buurtraad vond dat als er daar gebouwd moest worden, dat dat dan wel moest gebeuren volgens de ideeën van de buurtbewoners.
Men maakte een plan en legde dat in enkele buurtbijeenkomsten aan de bewoners van Oud-Caberg voor.
De omwonenden van het Moletteplein waren helemaal niet blij met de voortvarendheid van de buurtraad; men wilde helemaal geen bebouwing ! De gemoederen liepen zo hoog op dat de gemeente besloot het hele plan voorlopig in de ijskast te zetten. Harry Willems was lid van de buurtraad en zat derhalve midden in de vaak heftige discussies. Toen de rust in het dorp was weergekeerd, besloot hij over de hele affaire een toneelstuk te maken. Uiteindelijk werd het een vrij absurdisch verhaal waarin de echte gebeurtenissen nauwelijks werden beschreven, maar waarin de insiders de dorpsaffaire herkenden. Hij had echter ook nog een aantal eigen Maastrichtse gedichten liggen, die hij in het stuk " ïnbouwde". Als het idee werkelijkheid kon worden, kon er misschien een soort musical van gemaakt worden. Stel je voor ! Het stuk kreeg de naam "Daan mer de loch in!"

Echter, er was een toneelstuk, maar er was geen groep om te spelen ! Na her en der geïnformeerd te hebben, werd op 10 oktober 1997 een informatie-avond georganiseerd in De Luibe, het buurthuis van Oud Caberg. Die avond is "Stareleech" feitelijk opgericht.

Na de nodige startproblemen kwamen in het voorjaar van 1998 de repetities met een 18-koppige bezetting goed op gang. Noël Mullers, professioneel musicus, vond het een leuke uitdaging de gedichten in het stuk op muziek te zettten, waardoor het stuk een bijzonder aantrekkelijke dimensie erbij kreeg: Het werd een musical !

De geluid- en lichttechnicus, de, productiegroep en de decorbouwers gingen ijverig aan de slag en met hulp van de "Toneelgroep Heugem" en "Maos en Neker" wat betreft rolbezetting en decormateriaal, ging de gemotiveerde groep richting eerste uitvoeringen in het najaar van 1999.

deluibe

Het Oud-Cabergse buurthuis "De Luibe" werd omgetoverd tot een gezellig theater. Iedereen was gekleed en geschminkt en vol vertrouwen in een goede generale repetitie. Maar toen ging het toch nog even goed mis. Door het plotseling onwel worden van de hooddrolspeler moest die eerste opvoering worden afgelast. Gelukkig herstelde hij weer snel en kon hij, nadat de regisseur hem in de eerste voorstellingen had vervangen, zijn hoofdrol weer volledig zelf spelen. De eerste productie werd daarmee een geweldig succes !

Regisseur/schrijver Harry Willems had ondertussen absoluut niet stil gezeten. Een grote prijs in de Postcodeloterij had hem geïnspireerd om een nieuw stuk te schrijven: "Sjöppen Aos". Dat werd de titel van de tweede productie.

Ook de derde productie "Achter gesjeigelde Gardijne" werd een groot succes. Voor dit stuk borduurde Harry Willems voort op het oude volksstuk "Mensen rond de havens" van wijlen Jack Bess en positioneerde het verhaal in een oude Maastrichtse achterbuurt van de jaren vijftig. De muziek werd verzorgd door Gilbert Peters, bekend van o.a. succesnummers uit het jaarlijkse "Limburgse Vastelaovendleedsjeskonkoer"

Productie nummer vier "Stru in d'n haor" liet het publiek kennismaken met een boerenfamilie die opgelicht werd door een voormalige oorlogsmisdadiger.  Maar een stadse juffrouw (dat leek het althans in het begin) en haar vriendin staken daar een stokje voor.  Het vaste Stareleech-publiek waardeerde het stuk als het beste tot dan toe, en dat wil wat zeggen!

De 5e de productie was "Sangria met 'ne sjoemkraag". Ook deze productie was een spektakel van jewelste en alle kaarten waren binnen 14 dagen uitverkocht!

Ook voor de zesde poductie: "Neet kepot te kriege" waren de kaarten al snel uitverkocht. Dit was een productie met een heel andere kijk op humor. Voor vele mensen een verrassing, maar werd vooral als zeer positief ervaren. 

In 2008 begon Stareleech aan de voorbereidingen van de nieuwste productie: "Sjarrel-Sjarel". Dit stuk van Ruud van Ling werd door Harry Willems en Gilbert Peters bewerkt tot een mooie "Mestreechse" productie met een verhaal, dat zich afspeelt rond 1920. 
Het werd dit keer een drama met veel, mooie en nieuwe (eigen) liederen; daarnaast waren bij deze voorstellingen de kostuums een belangrijke toegevoegde waarde. Ook deze productie werd eind 2009 acht maal uitgevoerd voor uitverkochte zalen.

De volgende productie kwam in voorjaar 2011 met een spel dat de titel droeg: "Kawwe Kàk aon d'n Hasj". Het gaf een nieuwe wending aan de Stareleech producties door een andere invalshoek van de muzikale begeleiding. Dit keer werd de muziek "in een ander jasje gestoken". De muzikale leiding was dit keer in handen Van Rik Schoups. Dit toneelstuk van Carl Slotboom wist hij om te toveren tot een mooie Maastrichtse musical.

Nog nooit eerder hadden we meegemaakt dat alle voorstellingen zo snel waren uitverkocht. In het najaar van 2012 waren na 2 dagen voorverkoop alle entreekaarten voor de 8 voorstellingen gereserveerd. Het moest dan wel een bijzondere productie zijn. Dat was het ook ! Want zowel Harry Willems, als regisseur, en Rik Schoups , als musicus, hadden met " Same Allein veur us Eige " er een prima mestreechter musical van gemaakt, waar het publiek weer een gezellig avondje aan beleefd had.

Onze tiende productie in het voorjaar 2014 "Heer zeet tot zie Zeet " was een blijspel waarbij 2 schoonzonen voor de nodige huwelijksproblemen zorgden en schoonpappa meende dat hij dit alles wel kon oplossen. Zoals gebruikelijk kwam uiteindelijk na veel misverstanden alles weer op z'n pootjes terecht.Voor deze productie was de regie in handen van Marjan Terhaar,de hand van onze nieuwe regisseuse was duidelijk te zien het werd een groot succes . De eerste twee producties werden muzikaal begeleidt door Noël Mullers na tien jaar leek het hem weer een uitdaging zich in te zetten voor een nieuwe productie met een nieuwe regisseur ,nieuwe mensen, nieuwe ideeën. Het werd een avond met meeslepende liedjes.

In november 2015 werd onze elfde productie opgevoerd het blijspel "De Lomelekriemer " de extravagante barones en haar verstrooide baron zochten naast het bestaande personeel nog een echtpaar om te werken in de tuin en keuken. Op de advertentie  kwamen apart een man en een vrouw solliciteren en wat niemand had verwacht ze werden toch aangenomen. De freule was zeer kunstgevoelig en kocht alles wat ze mooi vond, zo ook had ze een beeld gekocht voor haar galerij dat nog afgeleverd moest worden. Vanaf de aflevering van het beeld zorgden het zogenaamde echtpaar als het overige personeel voor één grote hilarische avond. 

Het Stareleech publiek waardeerde deze avond als een van de beste voorstellingen misschien zelfs wel als de beste,en dat wil toch wat zeggen.

Ook deze productie was in handen van Marjan Terhaar die dit stuk fantastisch had geregisseerd.De muzikale leiding had ook deze keer weer Noël Mullers die weer voor hele schitterende liedjes had gezorgd. 

  

Onze website gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website beter te maken.